EURO-SPAW

Tilbud

Vi designer, monterer og svejser stålkonstruktioner.

 • stålhaller
 • lagerhaller
 • produktionshaller
 • logistikcentre
 • industribygninger
 • bygningskonstruktioner
 • ventilationskanaler
 • tårne og master
 • gangbroer og broer
 • gulvsystemer af stål

Vi har specialiseret os i eftersyn og modernisering af produktionsudstyr til industrien.

 • større reparationer af maskiner
 • større eftersyn af industrielt udstyr
 • forbedringer af produktionslinjer
 • modifikation af produktionslinjer
 • genopbygning af produktionslinjer
 • modernisering af gamle maskiner
 • udvidelse af maskiners funktionalitet
 • modernisering af maskiner med hensyn til sikkerhed

Vi udfører hurtige opgraderinger og renoveringer af lagertanke.

 • reparationsarbejde inde i tankene
 • reparationsarbejde på ydersiden af tanke
 • reparationer af tryk- og trykløse tanke
 • reparation af tanke til flydende brændstoffer, alkohol og farligt gods
 • forstærkning af lagertanke
 • servicering af store lagertanke
 • modernisering af tanke og siloer
 • udskiftning af tanke

Vi tilbyder installation, modernisering og reparation af transmissionsrørledninger, procesrørledninger og opførelse af procesanlæg.

 • konstruktion af installationer til el-, petrokemisk- og gasindustrien
 • samling af rørledningssystemer
 • reparation af transmissionsrørledninger
 • vedligeholdelse af transportrørledninger
 • modernisering af transportrørledninger
 • reparation af korrosionshuller